حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع اعتراضی پرستاران در ارومیه

روز یکشنبه۱۴ آبان ۱۴۰۲،پرستاران و کادر درمان بیمارستان خمینی در ارومیه با برپایی تجمع نسبت به وضعیت معیشتی نامناسب و بی‌توجهی مسئولان تجمع اعتراضی برپا کردند.

طبق گزارشات منتشر شده، آنها نسبت به تعرفه‌گذاری‌ها در حقوق پرداختی به پرستاران و سطح پایین حقوق خود اعتراض دارند، و خواهان رسیدگی به معضلات صنفی و معیشتی این قشر شده‌اند. گفتنی است، آنها همچنین  نسبت به افزایش ساعات کار و اعمال اضافه کاری اجباری و پرداخت نشدن مزایا اعتراض کردند. همچنین گفتنی است، ساعت کار موظفی پرستاران را از ۱۶۰ ساعت در ماه به ۱۷۵ ساعت افزایش داده اند، بدون آنکه به دستمزدهای آنان افزوده شود . برای هر پرستار نیز در ماه ۵۰ ساعت اضافه کاری اجباری تعیین شده است.