حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع اعتراضی کارکنان عوارضی قزوین

روز شنبه 28 اردیبهشت ماه،کارکنان عوارضی قزوین در محل اداره کل راه و شهرسازی قزوین برای دومین روز متوالی تجمع اعتراضی برپا کردند.

این تجمع اعتراضی برای چندمین بار طی روزهای اخیر در اعتراض به اخراج کارکنان عوارضی استان قزوین و بیکاری و بلاتکلیفی آنها در پی الکترونیکی شدن عوارضی ها  برگزار شده است.فروردین سال جاری پیامکی به ۵۱ نفر از کارکنان عوارضی ‌های قزوین ارسال شده و از آنها خواسته‌اند که خود را به بیمه بیکاری معرفی کنند، در صورتی که سال گذشته به آنها وعده داده شده بود که جذب سازمان راهداری می‌‌شوند.