حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع اعتراضی کارگران قرارداد طرحی آبفا روستایی خوزستان

روز سه‌شنبه ۲۷ خردادماه، جمعی از کارگران قرارداد طرحی آبفا روستایی استان خوزستان بار دیگر،در مقابل ساختمان این شرکت تجمع اعتراضی برپا کردند.

بنا به گزارش منتشره،این کارگران نسبت به عدم دریافت مطالبات مزدی 6 ماه گذشته و سنوات سالیانه از سال ۹۵ در مقابل شرکت آبفا روستایی اعتراض کردند و خواستار پرداخت مطالبات و تعیین تکلیف خود شدند.به گفته کارگران،آنها جدا از معوقات مزدی به ادغام شرکت‌های حوزه آبفا با شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان،نیز اعتراض دارند.