حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع اعتراضی کارگران قند اهواز

روز پجشنبه 22 اسفند ماه جمعی از کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود برای دومین بار دست به تجمع زدند.

این کارگران با برپایی این تجمع خواستار دریافت 4 ماه دستمزد معوقه به همراه عیدی و پاداش پایان سال خود شدند. آنها می گویند علاوه بر عدم پرداخت دستمزدها کارفرما هیچگونه امکانات پیشگیری از کرونا را در اختیار کارگران قرار نداده و کارگران بدون هیچ امکانات بهداشتی مشغول به کارند.