حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع اعتراضی کارگران هپکو

روز چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه،جمعی از کارگران شرکت هپکو اراک، در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت تولید در این واحد صنعتی، برای سومین روز متوالی در محوطه داخلی محل کار خود دست به تجمع زدند.

بنا به گزارش منتشره،از روز دوشنبه ۲9 اردیبهشت ماه هپکو شاهد دور دیگری از تجمع اعتراضی کارگران با خواست راه‌اندازی تولید و امنیت شغلی است. تولید در شرکت به ۱۰ درصد کاهش یافته و نیمی از کارگران در مرخصی هستند. کارگران بیش از یک و نیم میلیارد تومان مطالبات معوقه دارند، اما درآمد حاصل از فروش یک درصد سهام کارخانه که قرار بود صرف راه‌اندازی تولید شود، به جیب دولت رفته است. سه درصد دیگر سهام شرکت نیز قرار است به فروش برسد. کارگران که چند ماه برای تحقق وعده‌ها انتظار کشیده‌اند، می‌گویند مسئولان به فکر راه‌اندازی تولید نیستند.