حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع اعتراضی کارگران پلی اکریلی و دی ام تی اصفهان

روز پنجشنبه 8 خردادماه، کارگران پلی اکریلی و “دی ام تی” اصفهان برای دومین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود تجمع اعتراضی برپا کردند.

کارگران شاغل در پلی‌اکریل و دی ام تی که هر دو زیرمجموعه شرکت پلی‌اکریل اصفهان هستند، در خصوص تجمع خود می‌گویند: از سال ۹۵ و ۹۶ معوقات مزدی  آنها پرداخت نشده است. در عین حال، عیدی سال ۹۸ را نیز کامل نگرفته‌اند. آنها همچنین می گویند، علیرغم حضور در سر کار، دستمزدها به موقع پرداخت نمی‌شود و در سال جاری پرداخت دستمزدها با تاخیر انجام می شود.