حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع اعتراضی کارگران کارخانه سیمان ممتازان کرمان

روز پنج شنبه 26 اسفندماه، کارگران کارخانه سیمان ممتازان در کرمان برای چهارمین بار در آخرین روزهای سال جاری، دست به تجمع اعتراضی زدند.

بنابر گزارشها، تجمع این کارگران در اعتراض به پایین بودن حقوق و مزایای آنها صورت گرفته است. این چندمین بار است که کارگران این کارخانه برای رسیدگی به مطالباتشان اقدام به تجمع کرده اند، ولی مسئولان و مدیران کارخانه سیمان تاکنون پاسخی به آنها نداده اند.