حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قند فسا

 

روز سه شنبه 25 تیرماه،  برای چندمین روز متوالی کارگران کارخانه قند فسا در اعتراض به عدم پرداخت 4 ماه دستمزد معوقه خود دست به تجمع زدند.

پیش از این نیز این کارگران در 20 تیرماه نیز تجمعی اعتراضی نسبت به وضعیت کار و عدم پرداخت دستمزدها برگزار کردند که نتیجه‌ای در برنداشت. به گفته کارگران بعد از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی، علاوه براینکه دستمزدهای کارگران با تاخیرهای چند ماهه پرداخت می شود، به دلیل شروع موج اخراج سازی ها امنیت شغلی کارگران نیز به خطر افتاده است.