حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کنتورسازی ایران

روز دوشنبه 22 اردیبهشت،جمعی از کارگران کارخانه کنتورسازی ایران برای سردادن فریاد حق خواهی و اعتراض نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی مقابل دادگستری قزوین دست به تجمع زدند.

به گفته یکی از کارگران حاضر درتجمع، حقوق سال ۹۶ و همچنین ۹۷ و ۹۸ کارگران عقب افتاده و نزدیک ۲۷ ماه است که آنها حقوق نگرفته‌اند.با وجود تورم و گرانی بیش از حد در کشور در صورتی که حتی اگر اکنون حقوق های عقب افتاده کارگران هم پرداخت شود هیچ کدام از مشکلات معیشتی آنها رفع نمیشود. وی در ادامه افزود،در حال حاضر شرکت تعطیل است و تولید به صورت کامل متوقف شده است و استانداری و فرمانداری نیز با این امر موافق هستند. بیمه کارگران نیز پرداخت نشده است.این در حالی است که این کارگران در هفته های گذشته نیز چندین بار در مقابل دادگستری تجمع کرده و خواستار دریافت حق و حقوق و رفع بلاتکلیفی خود شدند.