حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع اعتراضی کارگران کنتور سازی قزوین

روز چهارشنبه ۱۳ شهریور ماه، جمعی از کارگران کنتورسازی قزوین در اعتراض به عدم دریافت مطالبات مزدی خود،  برای چهارمین روز متوالی در مقابل ساختمان استانداری قزوین، دست به تجمع  زدند.

برپایه گزارش منتشره ،کارگران شرکت کنتورسازی شهرستان البرز استان قزوین از روز شنبه نهم شهریور تا به امروز مقابل استانداری قزوین تجمع کرده‌اند و خواستار پیگیری مطالبات خود اعم از 30 ماه دستمزد معوقه و سنوات خود شدند. به گفته کارگران،  در حال حاضر واگذاری این شرکت به بخش خصوصی موجب شده حقوق کارگران پرداخت نشود.