حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع اعتراضی کـارگران شهرداری مهریز

روز یکشنبه 22 تیر ماه برای دومین بار طی هفته جاری شماری از کارگران شهردای مهریز در استا یزد در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند.

بر پایه گزارش منتشره، حدود ۱۵۰ نفر از کـارگران شهرداری مهریز با برپایی این تجمع خواستار پرداخت دو ماه دستمزد پرداخت نشده خود شدند. یکی از معترضان شرکت کننده در این تجمع، می گوید: «شمار زیادی از کـارگران شهرداری به دلیل عدم پرداخت دستمزدها و افزایش سرسام‌آورا کالاهای اساسی، توان تامین هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌هایشان را ندارند  به همین دلیل تا قصد دارند تا رسیدن به کلیه مطالباتشان سرکار حاضر نشوند.