حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی سراسر کشور

روز سه شنبه ۷ بهمن ماه، شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در شهرهای کرمانشاه، ایلام، رشت، ساری، تبریز،‌ کرج، سنندج، اردبیل، کرمان، شوش، هفت تپه، نیشابور، اراک، خرم آباد، مشهد، اصفهان، قزوین، بجنورد و اهواز در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان تامین اجتماعی، استانداری و فرمانداری شهر خود و در تهران مقابل وزارت کار و رفاه اجتماعی تجمعات اعتراضی برپا کردند.

گفته می شود تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در تبریز با برخورد خشونت آمیز نیروی انتظامی مواجه شد. بازنشستگان معترض اهم مطالبات خود را اجرای قانون همسان سازی حقوق، پرداخت پاداش آخر سال، رفع مشکلات موجود در بیمه تکمیلی و همچنین محاسبه سوابق مشاغل سخت و زیان آور در محاسبات متناسب سازی، عنوان کردند.