حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع بازنشستگان در تهران و آذربایجان شرقی

روز سه شنبه 5 شهریور ماه، برای دومین روز متوالی بازنشستگان فرهنگی در تهران همزمان بازنشستگان مخابرات آذریایجان شرقی دست به تجمع زدند.

روز سه‌شنبه ۵ شهریور ماه، جمعی از بازنشستگان فرهنگی کشور در تهران، با در دست داشتن تراکت هایی با مضامین “خواهان بیمه کارآمد و جامع هستیم”، “حقوق ما برای آب و برق هم کم است” و “منزلت، معیشت، بیمه کارآمد، بهداشت و درمان حق مسلم ما است” نسبت به تبعیض و پایین بودن سطح دستمزدها و زندانی کردن معلمان اعتراض کردند. همزمان، جمعی از بازنشستگان مخابرات آذربایجان شرقی با برپایی تجمع مقابل اداره مرکزی مخابرات استان، خواستار پاسخگویی به مطالبات خود شدند. معترضان خواستار اجرای کامل دستورالعمل‌های استخدام سال 89 و همچنین پرداخت مطالبات معوقه می باشند.