حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع بازنشستگان سال۹۹ نیشکر هفت تپه

بازنشستگان سال ۹۹ نیشکر هفت تپه نسبت به محاسبه وپرداخت سنوات شغلی و مرخصی ذخیره خود ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۱۰ آذر ماه، جلوی در این شرکت تجمع و اعتراض کردند.

گفتنی است، جلسه ای نیز بین مدیر حراست ونمایندگان بازنشستگان برگزار شد که بدلیل مخالفت مدیرحراست با ورود تجمع کنندگان به تنش وقهر نماینده آنها از جلسه کشیده شد واین اقدام مدیر جدیدحراست را توهین به کسوت این افراد دانستند.