حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع جدایی طلبان کاتالونیا در بارسلون

صبح روز یکشنبه 5 آبانماه، حدود ۳۵۰ هزار نفر در اعتراض به زندانی شدن رهبران جدایی طلب منطقه کاتالونیا، در تجمعی در شهر بارسلون شرکت کردند.

سازمان دهندگان برای یک راهپیمایی آرام همچنین با هدف حمایت از حق خودمختاری فراخوان داده بودند. جمعیت انبوهی از معترضان از روبروی ساحل تا کلیسای نمادین “ساگرادا فامیلیا” خیابان ها را پر کردند. این درحالی است که اعتراضات بزرگ اخیر در بارسلون، مرکز این منطقه، به آشوب کشیده و طی آن ۶۰۰ نفر زخمی و ۲۰۰ نفر دستگیر شدند. گفته می شود در روز شنبه هفته جاری نیز شهرداران نواحی مختلف کاتالونیا در تجمع خود بر خواست استقلال کاتالونیا تاکید کردند.