حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع خانواده فعالان محیط زیست زندانی

به گزارش منتشره روز یکشنبه 25 اسفند ماه خانواده های فعالان محیط زیست زندانی با برپایی تجمعی  خواستار آزادی یا اعطای مرخصی به عزیران دربند خود شدند.

برپایه این گزارش، درخواست خانواده فعالان محیط زیستی زندانی برای اعطای مرخصی به این زندانیان با توجه به شیوع کرونا در ایران و ابتلا تعدادی از زندانیان به این بیماری تاکنون بی‌نتیجه مانده است. خانواده زندانیان محیط زیستی هفته گذشته نیز با برپایی تجمعی خواستار اعطای مرخصی به این افراد شدند که بیش از دو سال است در بازداشت موقت هستند. سام رجبی، مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، امیرحسین خالقی، طاهر قدیریان و هومن جوکار از بهمن ماه سال ۱۳۹۶ توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدند، آنها با گذشت بیش از دو سال همچنان در بازداشت هستند.