حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع خانواده فعالان محیط زیست زندانی

روز پنجشنبه 15 اسفند ماه برای چندمین بار خانواده فعالان محیط زیست زندانی با برپایی تجمع  خواستار اعطای مرخصی به عزیزان دربند خود شدند.

به دنبال اعلام خطر شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران و در ادامه پیگیری‌های انجام شده از سوی خانواده زندانیان سیاسی برای نجات جان فعالان در بند، خانواده فعالان محیط زیست زندانی با برپایی تجمعات متعدد از  رئیس قوه قضاییه رژیم خواستند در مورد اعطای مرخصی به این زندانیان اقدام کند. آنها با ابزاز نگرانی  از خطر ابتلای فعالان در بند به ویروس کرونا، گفته اند که احتمال بیمار شدن زندانیان در شرایط شیوع بیماری، ارتباطی به نوع جرم و میزان محکومیت آنها ندارد و هر گونه آسیب به سلامت و جان زندانیان را متوجه قوه قضاییه و خامنه ایی دانستند.