حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع خانواده های بازداشت شدگان مقابل دادگستری صومعه سرا

به گزارش “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری” تجمع خانواده بازداشت شدگان اعتراضات آبانماه مقابل دادگستری صومعه سرا روز شنبه 7 آبانماه برای چندمین روز متوالی همچنان ادامه داشت.

برپایه این گزارش، در جریان تجمع خانواده و بستگان بازداشت شدگان اعتراضات آبان از جمله “ماهرخ روستا ،فراز روشن ، کاوه مظفری ، جلوه جواهری ، فروغ سمیع نیا ، احمد زاهدی و هومان تحریری” تهدید به دستگیری شدند و در نهایت توسط نیروی انتظامی، متفرق شدند. معترضان می گویند، پیشتر  بازپرس پرونده برای بازداشت شدگان وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی صادر کرده است اما از گرفتن وثیقه خوداری کرده است. آنها افزودند  و به خانواده ها اعلام شده که فعلا پرونده در حال تکمیل شدن می باشد.