حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع خانواده‌ های بازداشت شدگان اعتراضات آبانماه در تهران

روز یکشنبه 17 آذرما، بار دیگر جمعی از خانواده بازداشت شدگان اعتراضات هفته آخر آبانماه، با برپایی تجمع مقابل دادسرای اوین خواستار آزادی عزیزان دربند خود شدند.

برپایه گزارش منتشره، معترضان با در دست داشتن عکس بستگان دربند خود و با سردادن شعارهای اعتراضی خواستار پاسخگویی مقامات در مورد وضعیت عزیزان دربند خود شدند. آنها اعلام کرده اند تا رسیدن به خواسته های خود از جمله آزادی کلیه بازداشت شدگان آبانماه دست از اعتراض و تجمع برنخواهند داشت.