حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی

روز یکشنبه 17آذر برای دومین روز متوالی،جمعی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی  بمناسبت 16 آذر دست به تجمع زدند.

دانشجویان حق طلب و معترض با اعلام همبستگی با معترضان هفته آخر آبان ماه ومحکوم کردن قتل عام ،مصدومیت و مجروح کردن، بازداشت و شکنجه معترضین آبان ماه اعتراضشان را نسبت به سرکوب کارگران، ایجاد جو اختناق و امنیتی در دانشگاه ها  و زندانی کردن دانشجویان معترض،قوانین ضد زن بنمایش گذاشتند. در جریان این تجمع بیانیه مشترک  فعالین صنفی دانشگاه تهران و دانشگاه علامه که در تجمع روز  16 آذر در دانشگاه تهران قرائت شده بود،توسط یکی از شرکت کنندگان خوانده شد. در این بیانیه آمده است “سرکوب‌های خونین پیشین نه تنها آتش خشم فرودستان را خاموش نکرد بلکه شررهای باقی‌مانده از شعله های ۹۶ با بنزین ۳۰۰۰ تومانی دوباره زبانه کشید. این بار در آبان ۹۸، وسعت و شدت اعتراضات و به همان میزان وسعت و شدت سرکوب نیز گسترده‌تر شد.”