حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع دستفروشان در سنندج

تجمع و اعتراض دستفروشان سنندج در اعتراض به ممنوعیت  دستفروشی در خیابان فردوسی روز سه شنبه 16 دیماه همچنان ادامه داشت.

دستفروشان سنندج می‌گویند: ممنوعیت دستفروشی در خیابان فردوسی، راه امرار معاش آنها را مسدود می‌سازد. علیرغم چندین روز تجمع و اعتراض دستفروشان، معاون خدمات شهری شهرداری سنندج اعلام کرده که  از صبح روز سه شنبه دستفروشان در پیاده‌راه فردوسی حق پهن کردن بساط را ندارند و فقط در ساعت ۱۸:۳۰ غروب و به صورت شب بازار باید فعالیت کنند. گفتنی است  تعداد زیادی از کارگران بیکار سنندج از طریق دستفروشی در خیابان فردوسی امرار معاش می‌کنند و این گروه معتقدند که در نقاط دیگر شهر نمی‌توان درآمد کافی به دست آورد.