حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع زنان کارگر کارخانه سایت پسماند صفیره 

جمعی از زنان کارگر کارخانه سایت پسماند صفیره که به تفکیک زباله اشتغال داشتند، بار دیگر در اعتراض به وضعیت بلاتکلیفی و اخراج خود مقابل سازمان مدیریت پسماند شهر اهواز تجمع کردند.

در این تجمع اعتراضی زنان کارگر کارخانه سایت پسماند صفیره که مدتی است از کار اخراج شده اند، با در دست داشتن پلاکاردهایی مقابل این اداره و مسدود کردن مسیر تردد خودروها خواستار بازگشت به کار و پرداخت کلیه معوقات خود شدند. گفته می  شود ماموران برای جلوگیری از گسترش تجمع سعی داشتند معترضان را پراکنده کنند ولی آنها حاضر به ترک محل نشده و همچنان به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند.