حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع صدها کارگر بازنشسته شرکت مخابرات راه دور شیراز

 

بنا به گزارش منتشره، روز سه شنبه 1 مرداد برای دومین روز متوالی،دستکم  300 کارگر بازنشسته شرکت مخابرات راه دور شیراز در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و وعده های توخالی مسئولان مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند.

بنا به گفته معترضین، مسئولان هیئت حمایت از صنایع بیش از 12 سال است که مطالبات ایام اشتغال حدود 1200 بازنشسته را پرداخت نکرده و در پاسخ به آنها مشکلات اقتصادی  را دلیل عدم پرداخت دستمزد آنها می دانند. هر کدام از آنها حدود 5تا 70 میلیون تومان طلب دارند. آنها خواستار برآورد شدن مطالبات خود هستند.