حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع صدها کارگر پایگاه‌های میراث فرهنگی کشور

روز شنبه 4آبانماه، برای چندمین روز متوالی اعتراضات کارگران پایگاه‌های میراث فرهنگی کشور نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی خود همچنان ادامه دارد.

برپایه گزارش منتشره، 3 ماه حقوق 700 کارگر پایگاه‌های میراث فرهنگی کشور پرداخت نشده است. نبود اعتبار برای پرداخت حقوق آن‌ها، باعث شده تا زمزمه‌هایی از اخراج این کارگران نیز شنیده شود. کارگران معترض می گویند در این شرایط و در مدت زمانی که کارگران پایگاه‌های جهانی به طور دائم با این مشکل روبه‌رو شده‌اند، تا کنون چندین‌بار  دست به تجمع واعتصاب زده اند تا اعتراض خود را نسبت به این بی‌توجهی‌ها را نشان دهند اما تاکنون هیچ مقام مسئولی پاسخگوی آنها نبوه است.