حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع و اعتراض کارکنان دانشگاه شیراز

روز پنجشنبه 18 اردیبهشت ماه برای چندمین روز متوالی جمعی از کارکنان دانشگاه شیراز در اعتراض به اخراج شماری از همکاران خود دست به تجمع زدند.

معترضان می گویند، کارکنان دانشگاه شیراز از زمان پیدایش ویروس کرونا، یا اخراج شده‌اند و یا این که با کاهش ساعت کاری و حقوق ناچیز، شرایط سخت و طاقت‌فرسایی که وضعیت معیشت آن‌ها را تهدید می‌کند، مشغول به کار هستند. آنها افزودند،  کارکنانی که جوانی‌شان را در دانشگاه گذرانده‌اند، در این شرایط سخت بحران کرونا، باید با دستانی خالی‌تر از همیشه به خانه برگردند، در خانه بمانند و حتی نتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.