حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع و اعتراض کارگران شهرداری مریوان

روز یکشنبه 4 اسفند ماه، تجمع و اعتراض کارگران شهرداری مریوان نسبت به عدم پرداخت دستمزد و مطالبات مزدی سال‌های گذشته خود همچنان ادامه داشت.

کارگران شهرداری مریوان با اعلام اینکه عیدی سال جاری هنوز به حساب آنها واریز نشده، گفتند: «بعد از مراجعات مکرر به استانداری، در نهایت دو ماه دستمزد آنان پرداخت شد اما در حال حاضر، دستمزد ماه های شهریور، مهر، آبان، آذر، دی و بهمن به آنها پرداخت نشده است. به گفته‌ این کارگران، مشخص نیست که در روزهای مانده تا پایان سال، هیچ برنامه‌ای برای پرداخت معوقات مزدی کارگران وجود داشته باشد. گفتنی است  در شرایطی که کارگران شهرداری مریوان در شب عید، در تامین هزینه‌های زندگی درمانده‌اند، شهرداری مریوان، کمبود نقدینگی را دلیل اصلی عدم پرداخت معوقات مزدی کارگران می‌داند.