حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع و راهپیمایی اعتراضی کارگران هپکو اراک

تجمع کارگران مجتمع صنعتی هپکو اراک، که از روز یکشنبه 3 شهریور ماه در اعتراض به مشکلات عدیده ای که طی سال‌های اخیر دائما با آنها دست به گریبان‌بوده اند، روز شنبه 9 شهریور ماه نیز ادامه داشت.

در طی این تجمع، کارگران هپکو که به طور مستقیم مقامات حکومتی و نیز مدیران مجتمع را مورد خطاب قرار دادند نسبت به وضعیت بحرانی کارخانه، عدم وجود امنیت شغلی، دستمزدهای معوقه و واگذاری شرکت به بخش خصوصی اعتراض کردند. لازم به یادآوری است که این کارگران پیشتر نیز  در اعتراض به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی خود مقابل دادگستری کل استان مرکزی در اراک تجمع کردند. معترضان همچنین خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه و لغو خصوصی سازی بمنظور ادامه تولید و تامین امنیت شغلی خود هستند.