حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع پرستاران در گیلان

تعدادی از پرستاران گیلانیاز  روز دوشنبه ۹ تیرماه  تاکنون در اعتراض به وعده‌های محقق نشده مسئولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در جذب آنها در مقابل دفتر این دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کرده اند.

پرستاران گیلانی در روزهای ابتدای شیوع ویروس کرونا با فراخوان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در راستای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز درمانی و بیمارستان با وعده قرارداد یکساله و جذب در بیمارستان‌های دولتی از شغل‌های قبلی خود در بیمارستان‌های خصوصی استعفا داده و در این مراکز مشغول به کار شده بودند. ولی اکنون  بعد از گذشت حدود ۴ ماه که وضعیت بیماران کرونایی در استان بهبود یافته و تقریباً به حالت سفید در آمده است، دانشگاه علوم پزشکی با نقض وعده‌های خود از انعقاد قرارداد با پرستاران امتناع کرده و تنها قرارداد ۸۹ روزه بدون مزایای دولتی را مطرح می‌کند.