حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع پرسنل عوارضی‌های قزوین

پرسنل عوارضی‌های قزوین روز سه شنبه ۱9 فروردین ماه،  برای دومین روز متوالی در اعتراض به اخراج‌ خود و همکارانشان مقابل استانداری قزوین دست به تجمع زدند.

معترضین می گویند: طی چند روز اخیر پیمانکار شرکت، عذر همه کارکنان را خواسته و پیامک مراجعه به اداره کار و دریافت بیمه بیکاری را برای همه ارسال کرده است. آنها با برپایی این تجمع و در دست داشتن بنری با مضمون “تا زمانی که مسئولین احساس مسئولیت نکنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی‌یابد”، نسبت به بلاتکلیفی شغلی خود اعتراض کردند.  گفتننی است از مجموع ۵۱ نفر که از ابتدای مهر ماه ۹۸ بلاتکلیف هستند، ۱۳ نفر از آنان ۴ ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند. لازم به یادآوری است که از سال گذشته با الکترونیکی شدن پرداخت عوارض، کارکنان عوارضی‌های قزوین دچار مشکل شدند. طی این ایام، کارکنان بیکار شده در یک شرکت خصوصی اداره راه، به کار گرفته شده بودند؛ اما روز یکشنبه ۱۷ فروردین ماه، پس از چند ماه پیامکی برای کارکنان این عوارضی ارسال شده که نشان از بیکارشدن آن‌ها داشت.