حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس عسلویه

بنا به گزارش منتشره، روز دوشنبه 31 تیرماه، کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس عسلویه وارد دومین روز تجمع خود شدند.

بر پایه این گزارش، کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس در عسلویه، برای دومین روز در اعتراض به “اسکان اجباری کارکنان، اجرای طرح غیر کارشناسی روزکاری و حذف آیتم های حقوقی ، دست به تجمع زدند. انها با در دست داشتن بنرهایی خواهان رسیدگی مسئولان به خواسته های شان شدند.