حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع کارکنان شرکت آبفای اهواز

روز شنبه ۲۰ آذر ماه، شماری از کارکنان شرکت آب و فاضلاب اهواز، برای دومین روز متوالی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات مزدی‌شان، در مقابل ساختمان این شرکت تجمع کردند.

این کارگران که ۴ ماه از حقوق خود را دریافت نکرده اند، گفتند: ادغام آبفای روستایی با آبفای استان و اهواز، باعث تحمیل شدن حقوق این کارکنان به آبفای اهواز شده و این موضوع منجر به عقب اقتادن حقوق خود کارکنان آبفای اهواز شده است. به گفته این کارکنان “این ادغام باعث کاهش خدمات رسانی شده است و شرکت را به مرز نابودی نزدیک می‌کند”.