حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع کارکنان شرکت توزیع برق خوزستان

طی روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری جمعی از کارکنان طرف قرارداد شرکت توزیع برق خوزستان در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود در مقابل ساختمان این شرکت تجمع کردند.

یکی از معترضان در این خصوص می گوید: “حدود ۵۰ نفر با این شرکت همکاری دارند و برخی از آن ها از سال ۹۵ نیز مطالباتی از این شرکت در خصوص پروژه های اجرا شده، طلب دارند”. وی همچنین می افزاید: “برخی از کارکنان نیز به دلیل نداشتن نقدینگی از یک سو و از سوی دیگر بدهی هایی که دارند، دست از کار کشیده اند”.