حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع کارکنان شرکت ملی حفاری ایران

صبح روز سه شنبه 16 اردیبهشت ماه جمعی از  کارکنان شرکت ملی حفاری برای دومین رو متوالی در اعتراض به اخراج ۱۰۰ نفر از کارکنان این شرکت اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارکنان معترض در این تجمع می گویند، “تاکنون ۱۰۰ نفر از کارکنان شرکت ملی حفاری اخراج شده‌اند ‌و قرار است ۵۰۰ نفر دیگر هم از این شرکت  اخراج شوند”. آنها افزدند در این شرایط کرونا و عدم حمایت دولت اخراج کارگران و بیکاری آنها مشکلات معیشتی زیادی برای خانواده هایشان به وجود آورده است.این کارگران با در دست داشتن بنرهایی خواستار بازگشت به کار کارگران اخراجی و توقف اخراج سازی ها شدند.