حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع  کارکنان قرارداد موقت پتروشیمی

جمعی از کارکنان قرارداد موقت منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی،  صبح روز سه شنبه 12 اسفند ماه برای سومین روز متوالی با برپایی تجمع در برابر دفتر مدیریت این سازمان نسبت به عدم اجرای  قانون طرح طبقه‌بندی مشاغل  اعتراض کردند.

کارکنان قرارداد موقت منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، بیش از ۱۰ سال است که مشمول اجرای قانون طرح طبقه‌بندی مشاغل شده‌اند، اما وزارت نفت زیر بار مسئولیت اجرای این قانون نرفته و از پرداخت مطالبات آنها خودداری می‌کند. معترضان می گویند کارکنان قرارداد موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در بین ۳۰ هزار کارگر و کارکنان شاغل در این منطقه، بدترین وضعیت معیشتی را دارند.