حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع کارکنان مترو تهران

روز چهارشنبه 3 مرداد ماه  گروهی از کارکنان مترو تهران، در اعتراض به تغییر وضعیت شغلی خود، در محوطه شرکت مترو این شهر تجمع کردند.

به گفته معترضان مدتی است رئیس شورای شهر تهران قصد دارد با تغییر شکل قرارداد این کارکنان، آنها را از قراردادی ثابت به پیمانکاری تبدیل کند. پیش از این نیز کارگران خدماتی خط یک قطار شهری تهران که شمار آنها به ۲۵۰ نفر می‌رسد در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی و مزدی‌ خود، دست به تجمع زده بودند. آنها با سردادن شعار “مدیر بی لیاقت استعفا استعفا” خواستار رسیدگی مقامات به مشکلاتشان شدند.