حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع کارگران آب معدنی داماش

کارگران کارخانه آب معدنی داماش در شهرستان رودبار روز چهارشنبه 25 تیر ماه برای دومین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود در محوطه کارخانه دست به تجمع زدند.

این کارگران از اردیبهشت ماه سالجاری تاکنون هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند. علاوه بر این 15 تن از کارگران این واحد تولیدی نیز از 22 تیر ماه به بهانه های واهی از کار اخراج شده اند. یکی از کارگران معترض می گوید،  به‌رغم افزایش تولید در این کارخانه، کارفرما توانایی مالی لازم برای پرداخت مطالبات معوقه را ندارد و برای همین درصدد برآمده از طریق بیکاری کارگران روزمزدی، بخشی از هزینه‌های مالی کارخانه را جبران کند.”