حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع کارگران ابنیه فنی سراسر کشور

کارگران پیمانی ابنیه فنی شهرهای مختلف کشور روز دوشنبه به طور هماهنگ با برپایی تجمع نسبت به واگذاری دوباره شرکت تراورس به گروه “امیرمنصور آریا” اعتراض کردند.

معترضان می گویند، شرکت خدمات خط و ابنیه تراروس در نیمه دوم دهه‌ ۸۰ طبق قانون اصل ۴۴ قانون اساسی به گروه “امیرمنصور آریا” از طریق شرکت آهن و فولاد لوشان واگذار شد. پس از این واگذاری مشکلات بسیاری برای شرکت‌های زیرمجموعه این گروه از جمله تراورس ایجاد شد که در نتیجه‌ی آن حدود ۷ هزار کارگر شاغل در مجموعه ابنیه فنی تراورس با مشکلات زیادی در زمینه امینت شغلی و دریافت حقوق مواجه شدند. این کارگران با بیان اینکه شرکت پیمانکاری تراورس هر ماه حقوق کارگران را با تاخیر چند ماهه و به‌صورت ناقص  پرداخت می‌کند، افزودند: کارگران در زمینه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی، بیمه تکمیلی و نیز دریافت برخی مزایای قانونی و عرفی دیگر نیز دچار مشکل شده اند.