حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع کارگران اخراجی شرکت مپنا

جمعی از کارگران اخراجی شرکت مپنا در پالایشگاه بید بلند 2 بهبهان روز چهارشنبه 16 مهر ماه برای چهارمین روز متوالی مقابل دفتر نماینده این دست به تجمع زدند.

معترضان با در دست داشتن پلاکاردی خواستار بازگشت به کار و همچنین پرداخت معوقات مزدیشان شدند. یکی از این کارگران در این خصوص می گوید چندی پیش مدیریت شرکت در این شرایط نابسامان اقتصادی و علیرغم دارا بودن چندین ماه دستمزد معوقه شماری از کارگران را به بهانه عدم نیاز و پایان قرارداد از کار بیکار کرده است. این کارگر همچنین می افزاید تا رسیدن به خواسته هایشان دست از تجمع و اعتراض برنخواهند داشت.