حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع کارگران بیکارشده کاشی گیلانا

روز چهارشنبه 31 اردیبهشت بار دیگر،کارگران بیکارشده کارخانه کاشی گیلانا منجیل در استان گیلان اعتراضشان را نسبت به مصادره وفروش زمین  و سوله های این واحد تولیدی تعطیل شده اعلام کردند.

معترضان در این خصوص می گویند، کارخانه کاشی گیلانا از سال 95 به بهانه های مختلف تعطیل و تمامی کارگران آن از سوی کارفرما از کار اخراج شدند. از آن زمان تاکنون کارگران با برپایی تجمع در مقابل نهادهای مختلف رژیم خواستار بازگشایی و از سرگیری فعالیت این کارخانه شده اند. آنها اکنون با برپایی تجمع و سردادن شعار “مانع فروش 15 هکتار زمین و سوله‌های خالی کارخانه کاشی گیلانا شوید” خواستار بازگشایی این کارخانه و بازگشت کارگران به سر کار هستند.