حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع کارگران تعمیرات پالایشگاه آبادان

روز یکشنبه 30 تیرماه بار دیگر شماری از کارگران پالایشگاه آبادان با برپایی تجمع خواستار آن شدند که مشابه برخی همکاران پیمانکاری خود در پالایشگاه، از قرارداد سود مدیریتی بهره‌مند شوند.

آنها اظهار داشتند: اگر قرار است کارگران پیمانکاری همیشه پیمانکاری باقی بمانند، باید حداقل در زمینه مزایای رفاهی میان آنها با سایر همکاران خود برابر باشد. کارگران پیمانی واحد تعمیرات پالایشگاه آبادان خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی خود هستند. آنها همچنین نسبت به  عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، پایین بودن دستمزد و عدم برخورداری از مزایای قانونی مثل «بدی آب و هوا» اعتراض دارند. یکی از کارگران در همین رابطه گفته است: یکسان‌سازی حقوق تا به حال در بین کارگران پیمانکاری پالایشگاه آبادان از جمله کارگران واحد تعمیرات اعمال نشده و این امر موجب شده افزایش دستمزد کارگرانی که سالهاست در این واحد پالایشگاهی به کارهای سخت مشغولند، متناسب با سوابق کاری آنها نباشد.