حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع کارگران خورموسی

بر پایه گزارش منتشره، روز پنجشنبه 20 آذرماه، جمعی از کارگران شاغل در پایانه خورموسی در شهرستان سربندر برای دومین روز متوالی به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند.

کارگران شاغل در پایانه خورموسی در اعتراض به بی توجهی مسئولان به مطالبات صنفی آنها در این پایانه تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گفته کارگران معترض؛ در پی اجرای روند خصوصی سازی در پایانه خورموسی آنها با مشکلاتی همچون عدم پرداخت حقوق ماهیانه و حق بیمه رو به رو شده و از حق امنیت شغلی محروم هستند. شایان ذکر است، کارگران معترض در این تجمع خواستار قطع روند خصوصی سازی در این واحد و بازگشت آن به بخش دولتی شدند.