حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع کارگران راه آهن زاهدان و اخراج نماینده کارگران

روز دوشنبه 2 دیماه در جریان تداوم تجمع کارگران راه آهن زاهدان با خواست دریافت دستمزدهای معوقه، نماینده این کارگران از سوی مدیر ریل صنعت کاران این شهر از کار اخراج شد.

کارگران معترض می گویند در جریان چندین روز تجمع و اعتراضات پیاپی کارگران، “حمزه کردتمین” به نمایندگی از کارگران معترض شرکت ریل صنعت کاران زاهدان با مراجعه به مدیر این شرکت از از او خواست که حقوق عقب افتاده کارگران را پرداخت کند. اما مدیرعامل به جای پاسخگویی و شنیدن مشکلات کارگران این منطقه، نماینده آنها را از کار اخراج کرد. این کارگران علاوه بر خواست پرداخت کلیه دستمزدهای معوقه خواستار بازگشت به کار نماینده خود به سر کار هستند.