حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع کارگران سیمان ایلام

جمعی از کارگران کارخانه سیمان ایلام در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل روز سه شنبه 15 بهمن ماه برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمان استانداری این شهر تجمع کردند.

برپایه گزارش منتشره، نزدیک به۶۰۰ کارگر رسمی و قراردادی شاغل در کارخانه سیمان ایلام مشغول به کارند که خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در این واحد تولیدی هستند.به گفته کارگران معترض، مسکوت ماندن اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در مورد جمعیت ۶۰۰ نفری کارگران که تعداد ۷۰ نفر از آنها به صورت رسمی مشغول کارهستند، باعث شده که درآمد مزد بگیران این کارخانه در حد و اندازه حداقل‌های قانونی باقی بماند. به گفته آنها؛ یکی از دلایل مخالفت کارفرما با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل همسان شدن دستمزد کارگران قراردادی با کارگران رسمی است که به دلیل مشکلات مالی، قصد عملیاتی کردن این طرح را ندارد.