حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع کارگران شرکت هپکو اراک

روز دوشنبه 4 شهریور ماه، جمعی از کارگران شرکت “هپکو” اراک، برای دومین روز متوالی در اعتراض به بلاتکلیفی وضعیت شرکت و معوقات مزدی خود، در مقابل استانداری این شهر دست به  تجمع زدند.

کارگران شاغل در شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو می گویند: به علت پایین آمدن تولید در سال ۹۸ و و با توجه به سیاست خصوصی‌سازی، نگران امنیت شغلی خود هستند. آنها می گویند در ماه‌های اخیر کارفرما به بهانه نبود کار، مرخصی اجباری و بدون حقوق را به کارگران تحمیل کرد که موجب نگرانی پرسنل این شرکت شد”. طبق اظهارات کارگران معترض بعد از گذشت ۵ ماه از سال، کارگران تنها دستمزد کامل یک ماه و علی‌الحساب از ماه‌های فروردین و اردیبهشت را دریافت کرده‌اند. کارگران هپکو  در اعتراض خود خواستار دریافت دستمزد ماه‌های تیر و مرداد و تامین امنیت شغلی خود می باشند.