حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع کارگران شرکت کنتورسازی قزوین

روز دوشنبه 25 شهریور ماه، شماری از کارگران شرکت کنتور سازی قزوین برای چندمین بار متوالی در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود بار دیگر دست به تجمع زدند.

کارگران کنتورسازی ایران در استان قزوین، این بار با سفر به تهران و برپایی تجمع مقابل ساختمان “مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی” نسبت به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه و همچنین بلاتکلیفی شغلی خود در نتیجه تعطیلی این واحد تولیدی اعتراض کردند. به گفته کارگران معترض مشکلات کارگران کنتورسازی از زمانی آغاز شد که این کارخانه به دلایل مختلف به بخش خصوصی واگذار گردید. کارگران با بیان اینکه تعداد زیادی از آنها قبل و بعد از متوقف شدن فعالیت تولیدی طی چند مرحله اخراج شده اند، در ادامه افزودند: در ‌‌نهایت حدود ۲۰۰ کارگر در این کارخانه باقی ماندند که در حال حاضر دارای حدود 30 ماه مطالبات مزدی می باشند. این درحالی است که حق بیمه کارگران نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است.