حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع کارگران شرکت گاز فاروج

روز چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه، برای دومین روز متوالی جمعی از کارگر گاز فاروج درخراسان شمالی در اعتراض نسبت به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود مقابل این اداره در شهرستان فاروج  اقدام به برگزاری تجمع کردند.

یکی از کارگران حاضر درتجمع با اشاره به اینکه از واگذاری خدمات شرکت گاز فاروج به بخش خصوصي یکسال می گذرد گفت:بدنبال این واگذاری حقوق کارگران بموقع پرداخت نمی شود وهر ماه برای دریافت حقوق باید دست به تجمع بزنند. گفتنی است همزمان با برپایی این تجمع شماری از اهالی فاروج نیز با برپایی تجمع مقابل فرمانداری این شهر  نسبت به نحوه ارائه خدمات این شرکت پیمانکاری اعتراض کردند.