حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع کارگران شهرداری خرمشهر

روز چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه، برای چندمین روز متوالی کارگران شهرداری خرمشهر در اعتراض به پرداخت قطره چکانی دستمزدهای خود دست به تجمع و اعتراض ردند.

به گفته معترضان، پس از تجمعات اعتراضی روزهای گذشته کارگران شهرداری خرمشهر،حقوق اسفند ماه 98 آنها پرداخت شد.کارگران می گویند همچنان 4 ماه حقوق بابت ماه های فروردین و اردیبهشت و عیدی(معادل 2ماه حقوق)تاکنون به آنها پراخت نشده است.