حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع کارگران شهرداری سی سخت

روز شنبه 9 شهریور ماه، جمعی از کارگران شهرداری سی‌سخت در اعتراض به معوقات مزدی خود، برای پنجمین روز متوالی دست به تجمع زدند.

اعتراضات کارگران شهرداری سی‌سخت برای مشخص شدن وضعیت مطالبات معوقه آنان است. کارگران معترض که تحت مسئولیت مستقیم شهرداری در سطح شهر مشغول کارند در این خصوص می گویند، “شهرداری علاوه بر اینکه نیمی از حقوق اسفند ماه و عیدی سال ۹۷ کارگران را پرداخت نکرده، دستمزد ماه‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد ماه سال جاری را نیز به آنها پرداخت نکرده است.” آنها افزودند، آخرین حقوقی که دریافت کرده‌اند مربوط به نیمی از دستمزد اسفند ۹۷ بوده که آن را هم با چهار ماه تاخیر حدودا دو ماه پیش دریافت کرده‌اند. به گفته کارگران معترض، شهرداری سی‌سخت مدعی‌ست که به دلیل کمبود منابع مالی، امکان پرداخت به موقع دستمزد کارگران را ندارند.