حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع کارگران فضای سبز شهرداری شاهین شهر

جمعه – ۱4 تیر – ۱۳۹۸ , 05 – 07 – 2019

 

روز پنج

 

شنبه 13 تیر ماه بار دیگر شماری از کارگران فضای سبز شهرداری شاهین شهر در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع زدند.

کارگران معترض از چند روز پیش تاکنون به طور مداوم با برپایی تجمع مقابل فرمانداری خواستار دریافت کلیه معوقات خود می باشند. معترضان می گویند تاکنون علاوه بر برپایی تجمع چندین بار نیز دست به اعتصاب زده اند ولی هیچی مقام مسئولی پاسخگوی خواسته های آنها نبوده است. کارگران فضای سبز شهرداری شاهین شهر اعلام کرده اند تا رسیدن به کلیه مطالبات معوقه خود دست از تجمع برنخواهند داشت.