حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع کارگران مجتمع معادن مس تکنار بردسکن

جمعی از کارگران مجتمع معادن مس تکنار بردسکن روز سه شنبه 26 آذرماه، برای نهمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.

برپایه گزارشات منتشره، این کارگران که از تاریخ ۱۷ آذر ماه سال جاری دست به تجمع زده اند، خواستار دریافت 4 ماه دستمزد معوقه خود می باشند. به گفته معترضان پیشتر رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بردسکن وعده داده بود که در تاریخ 23 آذرماه کلیه معوقات کارگران پرداخت خواهد شد ولی تاکنون و علیرغم گذشت چندین روز از موعد مقرر کماکان دستمزد کارگران پرداخت نشده است.